Tag Archives: political ideology

Șapte Motive de ce PAS-ul Trebuie să Meargă pe Calea Liberalismului Social

Unii vor spune că partidele din Moldova au doar o ideologie de vitrină și vor avea dreptate. Este un fapt bine cunoscut, comuniștii i-au încredințat fostului social-democrat Valeriu Lazăr și actualului socialist Igor Dodon implementarea unor reforme vădit liberale precum Ghilotina I și II, procesul de privatizare a domeniului public, deschiderea zonelor economice libere, taxa zero pentru profitul reinvestit etc. Coalițiile din ultimiii ani, preponderent de centru-dreapta, au ales, dimpotrivă, sa sporeasca provara fiscală și regulatorie, au tolerat atacurile de tip raider asupra proprietății private,  iar în locul unor privatizări transparente au ales calea dubioasă a unei emisii închise de acțiuni în cazul Băncii de Economii și concesionarea la fel de dubioasă a Aeroportului Chișinău.

Cu toate acestea, lipsa consecvenței doctrinare nicidecum nu neagă importanța ideologiei în sine. Dimpotrivă, acum, mai mult ca oricând, există o necesitate stringentă ca partidele să-și fundamenteze promisiunile electorale, dar mai cu seamă, acțiunile în domeniul politicilor publice într-o albie ideologică bine definită pentru a oferi o mai mare claritate, previzibilitate și sustenabilitate procesului politic și actului guvernamental. Prin urmare, elementul ideologic nu este doar o parte indispensabilă a luptei politice și, deci, a contrucției de partid, dar mai constituie un liant și un pol de atracție pentru membrii și simpatizanții acestuia. Astfel, elaborarea unui program ideologic calitativ trebuie să consituie o prioritate pentru orice partid nou. Viziunea doctrinară a unei formațiuni politice este, de regulă, o reflecție naturală a viziunilor politice și morale  ale membrilor grupului de inițiativă, dar poate servi și drept un instrument pragmatic de poziționare strategică pe eșicherul politic.

În acest context, Partidului Acțiune și Solidaritate i s-ar potrivi doctrina liberalismului social din următoarele motive:

  1. Însăși denumirea partidului indică o năzuință spre libertatea de a acționa, deci promovează un puternic dimanism economic și civic. În același timp, libertatea individuală este augmentată în virtutea principiului solidarității, ce creează condiții echitabile pentru valorificarea potențialului unam al fiecărui cetățean.
  2. Liberalismul social, fiind axat pe principii moderne postliberale, mai puțin ierarhice și anti-dogmatice, ar contribui la evitarea anchilozării vieţii de partid prin facilitarea apariției și menținerii unui mediu democratic și participativ în interiorul partidului în contrast cu toate celelalte partide one-man-show.
  3. Pe lângă combinarea oportună a mechanismelor de piață cu cele de stat în producerea de bunuri publice, liberalimsul social pune accent pe libertate politică, justiție echitabilă și democrație în procesul atenuării inechităților în societate. Acest aspect devine imperios în contextul contracarării cleptocrației de sorginte oligarhică.
  4. Liberalismul social reprezintă o nișă relativ nouă pe eshicherul politic autohton, dar care și-a demonstrat deja viabilitatea prin experiența PSL-ului (2001-2008). Popularitatea acestei doctrine este în continuă ascensiune  în toată lumea – Japonia, Europa, SUA. În plus, grupul partidelor centriste europene ALDE s-a dovedit a fi cel mai activ în promovarea relațiilor RM-UE, grație celor doi raportori ai Parlamentului European pentru Republica Moldova din ultimii ani – Sir Graham Watson și Petras Auštrevičius.
  5. Liberalismul social ar oferi PAS-ului un fundament ideologic distinct de celelalte partide axate pe socialism democratic (PSRM, PCRM), social-democrație (PDM), conservatorism (PN, PLDM, PPE, probabil PPDA) și liberalism (PL).
  6. Contribuția ideologiei noului partid la edificarea unei noi elite politice, mizând în mare parte pe tineri profesioniști, întrunind neapărat reprezentanţi ai minorităţilor lingvistice, care au preponderent viziuni de centru-stânga. Liberalismul social oferă o punte ce atenuează excesele liberalimsului clasic, vădit denaturat în contextul Moldovei, și social-democtrației sau socialismului democratic mult mai prezent cantitativ dar la fel de inautentic și extremist sub aspect (geo)politic. În același timp, conservatorismul moldovenesc pare să fie sinonim cu esecul politic, și, mai nou, devine refugiul populiștilor.
  7. Doctrina liberalismului social se pliază perfect atât pe profilul alegatorului de centru-stânga cât și centru-dreapta, oferind un mai mare nucleu electoral dar și mai mult spațiu de manevră decât orice altă alegere fără a cădea pradă populismului atât de nociv unui sistem politic în dezvoltare.

Iată doar șapte motive pentru care PAS-ul ar trebui să aleagă liberalismul social drept fundament doctrinar al noului proiect politic, care, în condițiile dăruirii de sine și profesionalismului membrilor săi, are  toate șansele să devină un partid ce va aduce schimbarea, asigurând o creștere economică sustenabilă, mișcând Moldova înainte, nu prin slogane sterile dar prin angajamente credibile bazate pe exemplul individual și colectiv de inteligență, integritate și consecvență.

Note for non-Romanian speakers: This article suggests seven reasons as to why, the currently under construction, Action and Solidarity Party led by Maia Sandu should consider social liberalism as the party’s ideological foundation.